Önem

Toplum, insanlar arasında ortak bir kültür paydası üzerinde ve bugün-yarın bağlamında oluşmaktadır. Kültürü taşıyan önemli bir araç ise toplumsal hafızadır. Geleneği yaşatmak, mevcut gönül ve fikir bağlamında yeniden toplumu okumayı gerekli kılar. Toplumsal hafıza milletin değerlerini sosyalizasyon aracılığıyla kuşaklara aktarmak için önemli bir mecradır. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli bir gönül ve fikir adamıdır. Bu açıdan toplumsal hafızaya katkı sağlamak sanat camiasının önemli işlevlerinden biridir. Kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum yapılarının, fikir aracılığıyla sanatsal alanda Anadolu kültürünün daha çok yer almasını sağlamaları için faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

Türkiye’de kısa film ve belgesel alanında önemli bir altyapı oluşturulmuştur. Konya da bu konuda önemli şehirlerden biridir. Konya’da yaklaşık 150.000’e yakın üniversite öğrencinin de eğitim gördüğü düşünüldüğü zaman etkinliğin öğrencilere ve topluluklara da ulaşacak son derece önemli bir etkinlik olduğu da anlaşılmıştır. Konya’da eğitim öğretim faaliyetinde bulunan beş üniversitenin öğrencilerinin bu etkinliğe katılmaları hedeflenmektedir. Sadece üniversitelere yönelik değil alana katkı sağlayacak her türlü bireye ve topluma açık olacak bu etkinlik süresince Konya’nın kültürel ve tarihî yapısı da gelen konuklar ve öğrencilere tanıtılacaktır. Bu yarışma ile merhum Muhsin Yazıcıoğlu genç nesillere de tanıtılması hedeflenmektedir.