Başvuru

GENEL ŞARTLAR
a) Yarışma, seçici kurul üyeleri dışında herkese açıktır.
b) Kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenen yarışmalara yapılacak başvuru yönetmen tarafından yapılmalıdır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
c) Yarışmaya katılacak yapımların süresi tanıtma yazısı hariç 5 dakika ile 20 dakika arasında olmalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10 oranında esnetme hakkına sahiptir.)
d) Yarışmaya katılmak için son başvuru 30/03/2024 tarihinde saat 17:00’ye kadardır.
e) Ödül töreni Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
f) Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler. Şahsen veya kargo ile başvuru için eserin 1 adet Flash Bellek gerekmektedir. Filmler MPEG, MP4, MOV formatlarında birinde olmalıdır.
g) Katılımcılar şartname ekinde bulunan formun çıktısını alarak formu ıslak imzalı şekilde başvurularına eklemelidirler. Başvurular posta veya elektronik ortamdan yapılacaktır.
h)Başvuru dosyaları kapalı zarf içerisinde Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na kargo ile gönderilerek, şahsen/internet üzerinden teslim edilebilir.

  • Şahsen/Kargoyla Başvuru Adresi: Sahibiata Mah. Abdülmümin Sok. Salih Civelek Apartmanı, A blok, no 1/8, Meram/Konya
  • İnternet Üzerinden Başvuru:
    • Filmlerin; Google Drive, YouTube / Vimeo üzerinden şifreli (isteğe bağlı) bağlantı oluşturularak,
  • Başvuru Evrakının; ıslak imzalı biçimde taranmış yada fotoğrafı çekilmiş halde iktfilmyarismasi@gmail.com adresimize filmin bağlantı ve şifresiyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

ı) Eserlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya başvuran eserler, jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
• Senaryoda özgünlük
• Görsellik
• Kurgu
• Teknik (Işık, ses vb.)
i) Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
j) Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına aittir. Eserler Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.
k) Eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmiş olması veya derece almış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
l) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına verildiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
m) Eserler için katılımcının verdiği izin / muvafakat karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
n) Yarışma sonuçları www.iktkisafilm.com internet adresinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılar, başvuru formunda yer alan telefon numaralarından aranarak sonuç hakkında bilgilendirileceklerdir.

o)

Kurmaca Dalı

Birincilik ödülü: 15 Gram Altın

İkincilik ödülü: 8 Gram Altın

Üçüncülük ödülü: 5 Gram Altın

Belgesel Dalı

Birincilik ödülü: 15 Gram Altın

İkincilik ödülü: 8 Gram Altın

Üçüncülük ödülü: 5 Gram Altın

ö) Ödül almaya hak kazanan filmlerin sahiplerine ödülleri Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından uygun görülecek bir etkinlik sırasında teslim edilecektir.
p) Başvuran eser sayısı kurmaca ve belgesel filmler için, ön seçici kurulun seçim yapacağı sayının altında olduğu takdirde yarışma gerçekleştirilemeyecektir. (Ya da sayının az olduğu film türü için değerlendirme yapılmayabilir.)
r) Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına aittir.
s) İrtibat:
Musa AVCI Telefon: 0 505 7594723
Adres: Sahibiata Mah. Abdülmümin Sok. Salih Civelek Apartmanı, A blok, no 1/8, Meram/Konya

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ